Spray profesional spumant pentru geamuri
39,00 RON 43,00 RON
32,77 RON (fara TVA)
CLEAN SOLV
41,00 RON
34,45 RON (fara TVA)
Dezincrustant STRONG
202,00 RON
169,75 RON (fara TVA)
FAST 2000
44,00 RON / kg
36,97 RON / kg (fara TVA)
ONE MANTENITORE 100 ml
11,00 RON
55,00 RON / pachet
9,24 RON (fara TVA)
46,20 RON / pachet
DEZINFECTANT DIACTIVE HOSPITAL
195,00 RON
163,87 RON (fara TVA)